FAMU OpenEye2009

video / instalace / sound-art / expanded media / performance / experimentální hudba / média / společnost

John Grzinich: Nové mapy času / New Maps of Time

Zvuková dílna s Johnem Grzinichem, 9.–16. října 2009
Mapování osobního prožitku těla, času a genia loci místa prostřednictvím zvuku, pohybu, akustiky a digitálních nástrojů.

Dílna trvá cca 5 dní, přihláška a kontakt: fourdays@theatre.cz, nebo milos@skolska28.cz.
Cca 10 míst, předpokládané znalosti: dorozumět se v angličtině, základní zkušenost práce s nahráváním videa a audia, zájem.

english .pdf

Koncept

Nové mapy času '(New Maps of Time') je otevřený tvůrčí studentský workshop o současných metodách mapování architektury městských prostorů pomocí zvuku, akce a digitálního obrazu. Dílna je zaměřerna na trénování našich schopností umělecké reflexe městského prostředí prostřednictvím zvukové intervence do veřejného prostoru s výstupem společné site-specific multimediální performance.

Program

Skupina účastníků dílny bude zkoumat a zazamenávat do subjektivních map specifická místa v Praze, Kladně a okolí a artikulovat a reintepretovat naše vztahy ke krajině a architektuře se zvláštním zřetelem k industriální minulosti. Projekt začíná setkáním na místě, které bude oznámeno všem přihlášeným účastníkům, představením detailního programu a průzkumem akusticky yajímavých a inspirativních lokalit Prahy a Kladna. Jde o interiéry i exteriéry, průchody, podchody, opuštěné továrny, obchody, dvorky, zahrady nebo sklepení. Po nalezení a vytypování těchto míst se je účastníci dílny pokusí ozvučit, sonifikovat. K tomu lze použít různé nástroje a prostředky, které lektor vysvětlí a představí. V dalším stádiu budeme různými technickými nahrávacími nástroji a metodami zachycovat zvuk prostoru a akcí a některé z nich zaznamenávat na video.

Výběr z nahrávek bude postupně zpracován a editován na počítači a následně prezentován během závěrečné performance. Zvukové nahrávky mohou být zveřejněny na portálu The Prague Favourite sounds, nebo na Radio Aporee Maps.

Závěrečná prezentace "New Maps of Time" o zvukovém mapování formou performance zahrnuje zvuk, video, nebo využití nalezených objektů a webový portál. Výsledný soubor představuje zkušenost účastníků dílny formu nelineárního vyprávění, je dotvářen v rozhovoru s městskou krajinou a v dialogu s veřejností.

Možné pracovní lokace a oblasti výzkumu

Galerie Školská, FAMU, Centrum a periferie Prahy, Kladno Hornické museum Mayrau.

John Grzinich

John Grzinich je hudebník, skladatel, zvukový umělec, fotograf, videoumělec a kurátor. Narodil se v roce 1970 v USA , v posledních letech žije na vesnici Mooste v Estonsku. Od 90 let cestuje jako hudebník, v poslední době používá také video a digitální fotografii. Vydává CD, a DVD, organizuje dílny, sociální projekty hlavně v Estonsku, jako host také v Evropě, USA a v Japonsku. Je zastupován vydavatelstvím Staalplaat, Erewhon, Intransitive, Elevator Bath, Orogenetics, Pale Disc. Grzinichova poetika a estetika vychází ze inspiračních zdrojů mikrotonální hudby, psychoakustikya zvukové ekologie. Snímá, dekomponuje a kombinuje sonické, morfologické a chromatické aspekty přírodních procesů a hledá jejich vzájemnou provázanost a nové významy. www.maaheli.ee.

 

Připraveno ve spolupráci a s podporou:, FAMU (projekt OpenEye2009), festival 4dny v pohybu, v rámci konference Industriální stopy, Hornický skanzen Mayrau.

Projekt OpenEye2009 je realizován v Centru audiovizuálních studií FAMU, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.