FAMU OpenEye2009

video / instalace / sound-art / expanded media / performance / experimentální hudba / média / společnost

Andrea Polli / Sonification, Art and Environmental Science

Scaling the Sonic Terrain: Raising Environmental Awarenes through Sonification.

út 24.11., 10:35-12:20 IIM, Technická 2
středa 25.11., 12:45-15:00 konzultace, FAMU
čtvrtek 26.11. 12:45 Konzultace, 19 hod. přednáška a diskuze s veřejností v Komunikačním prostoru Školská28.

Modul v anglickém jazyce.


Dílna je zameřena na uvedení do problematiky a metodiky interdisciplinárních projektů, ve kterých spolupůsobí vědci, technici a umělci. Zvláštní důraz je kladen na aktuální environmentální oblasti výzkumu a na možnosti aplikace vědeckých nástrojů a postupů pro komplexní týmové projekty, které nesou praktický i umělecký aspekt.

Andrea Polli je významná mediální umělkyně, žije a pracuje v Novém Mexiku v USA. Ve své práci využívá metody oblasti digitálních umění, vědy a technologie. Zabývá se studiem procesů globálních systémů a hledá způsoby jak tyto ovlivňují život lidí. Její práce byla prezentována na řadě mezinárodních výstavách a performancích. Andrea obdržela řadu ocenění a grantů, publikovala svoje texty v renomovaných tiskovinách včetně MIT Press a Cambridge University Press a je autorkou řady hudebních a video publikací.

V současné době je zapojena do vědeckých environmentálních mezioborových projektů, kde spolupracuje s odborníky v oblasti klimatických systémů a specializuje se problematiku využití zvuku - tzv. sonifikace. Její aktuální výzkum se zaměřuje na prostorové sonifikace modelů bouří, sonifikace klimatických procesů v Centrálním Parku v New Yorku, nebo multikanálová zvuková a vizuální modelace počasí arktických oblastí (www.90degreessouth.org)

Andrea Polli je profesorka katedry umění a technologie na University of New Mexico a pracuje jako ředitelka Mezioborového programu oddělení Film a digitalní média. V letech 2005 až 2008 vedla magisterskou výuku na Integrated Media Arts na Hunter College/CUNY. Je členkou rady Leonardo Education Forum, spojené s MIT Press a College Art Association of America (CAA). Tato organizace prosazuje a podporuje rozvoj výzkumu a inovativní akademické výuky propojující umění, vědu a technologii. Je například členka rady New York Society for Acoustic Ecology a mezioborové pracovní skupiny zkoumající zvukové prostředí města.

www.andreapolli.com


Projekt OpenEye2009 je realizován v Centru audiovizuálních studií FAMU, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.