FAMU OpenEye2009

video / instalace / sound-art / expanded media / performance / experimentální hudba / média / společnost

Verena Kuni / Haunted Media

Home made media archelogies, from A to D and back again.

čtvrtek/thursday 25.2. 2010, 14:00-18:00 FAMU, Smetanovo náb., CAS 4.patro
pátek/friday 26.2. 2010 12:45-18:00, FAMU, Smetanovo náb., CAS 4.patro

Program in english


Modul v anglickém jazyce / Modul in english

Dvoudenní modul (přednáška a dílna) představí úvod do oblasti kreativního pojetí problematiky archivů a nezadržitelnému procesu rozpadu informačních nosičů. Bližší pohled na oblast Home media archeologies, odhaluje skutečnost, že co je uchováváno a získáno, nejsou jen živé vzpomínky z minulosti, umožňující pohled do individuálních a kolektivních mediálních dějin, ale nabité se také zajímavá možnost a perspektiva pro současnou a budoucí kulturu.

Použití nestabilních mediálních nosičů, (v prvé řadě elektronické - analogová i digitální) znamená vždycky počítat s jejich mizením, stárnutím a ztrátou. Dokonce velké projekty, zaměřené na restaurování nejsou schopny uchránit data a jejich nosiče před rozpadem - nemluvě o formátech, médiích a nástrojích, která jsou zapomenuta a zcela vyřazena z provozu. Jak se postavit k potřebě cosi uchovat, nebo obnovit před okamžikem započetí rozpadu?

Verena Kuni je profesorka na oddělení Vizuální kultury na Goetheově Universitě ve Frankfurtu nad Mohanem. Publikuje v mezinárodním odborném tisku a online mediích; od roku 1997 provozuje vlastní artový program na nezávislém rozhlasovém FM radio x. Od roku 1995 do roku 1999 byla kurátorkou festivalu Kasseler Dokumentarfilm & Videofest; od roku 1999 působí jako ředitelka konference Interfiction pro umění, média a síťové kultury.

Její výzkum, pedagogická praxe, přednášky, projekty a publikace se zabývají studiem současného umění, médii, jejich dějinami a budoucností. Aktuální projekty jsou zaměřeny například na oblasti „subkultury D.I.Y. & prosumer“, „media imaginace – imaginace médií“; „technologie transformace“, „filosofické hračky“, transfery mezi médii & materiální kulturou a na „digitální rozpad“.

http://www.kuni.org/v/


Projekt OpenEye2009 je realizován v Centru audiovizuálních studií FAMU, za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.